جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دوم: احساسات ما/فعالیت صفحه 7

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 7

1ــ هر یک از موقعیت‌های زیر چه احساسی را در شما به وجود می‌آورد؟

الف) دوست صمیمیتان می‌خواهد از محله‌ی شما برود و در جای دیگری زندگی کند. (حس دلتنگی)

ب) در حال تماشای فیلم مورد علاقه‌تان هستید که برادرتان شبکه را عوض می‌کند. (حس عصبانیت)

پ) در حال رفتن به خانه هستید. در یک کوچه‌ی خلوت ناگهان صدای انفجار ترقه به گوشتان می‌خورد. (حس ترس)

ت) معلم به خاطر تلاش‌هایتان به شما، جایزه‌ی خوبی داده است. (حس شادی)

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!