جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس سوم: همدلی با دیگران/فعالیت صفحه 13

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 12 و 13

1ــ موقعیت‌های زیر را بخوانید و بگویید در هر موقعیت چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم تا دیگری احساس بهتری پیدا کند.

الف) زنگ نقاشی است و دوست شما بسته‌ی مدادرنگی بسیار باارزشی را که دیشب خریده، گم کرده است.

در پیدا کردن وسیله‌اش به او کمک کنیم و او را تنها نگذاریم.

ب) برادر کوچک شما از تاریکی می‌ترسد و گریه می‌کند.

کنار او باشیم و توضیح دهیم که تاریکی ترس ندارد و نباید بترسد و گریه کند.

پ) زنگ تفریح است و بچه‌ها در حال خوردن خوراکی‌هایشان هستند. خوراکی یکی از هم‌کلاسی‌ها قبل از اینکه شروع به خوردن کند، روی زمین می‌افتد و دیگر قابل خوردن نیست.

تغذیه و خوراکی خود را با او شریک می‌شویم.

ت) یکی از همکلاسی‌های شما در مسابقه‌ی ورزشی مقام اول را به دست آورده است.

تبریک می‌گوییم و آرزوی موفقیت‌های بیش‌تری برای او می‌کنیم و به او می‌گوییم که باعث افتخار ماست.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!