جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس سیزدهم: حرکت‌های کره زمین/فعالیت صفحه 67

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 67

1-  گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می‌کشد؟ 

24 ساعت

2- جابه جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟ باتوجه به آن‌چه تاکنون آموخته‌اید، توضیح دهید.

حرکت زمین، زمانی که زمین به دور خورشید می‌گردد یک نیمه آن به سمت خورشید قرار گرفته که آن‌جا و روز و نیمه دیگر که نور خورشید به آن نمی‌خورد شب است. با حرکت زمین این اتفاق تکرار می‌شود.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!