جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس شانزدهم: مدینه، شهر پیامبر (ص)/مبدا تاریخ صفحه 86

مطالعات اجتماعی پنجم: مبدا تاریخ صفحه 86

1- شما در چه سالی به دنیا آمده‌اید؟ 

1389 هجری شمسی

در زمان تولد شما چند سال شمسی از هجرت پیامبر از مکه به مدینه می‌گذشته است؟

1431 سال

2- اکنون چه سالی است؟

1400 شمسی

چند سال شمسی از هجرت پیامبر از مکه به مدینه گذشته است؟

1443 سال

3- یک قرن، 100 سال است. آیا می‌توانید بگویید حدود چند قرن از هجرت پیامبر گذشته است؟

14 قرن

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!