جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس شانزدهم: مدینه، شهر پیامبر (ص)/فعالیت صفحه 87

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 87

1- دو مسجد مهم مسلمانان را نام ببرید.

  • مسجدالحرام
  • مسجدالنبی

2- فعالیت شماره 3 به کار ببندیم صفحه 96 را انجام دهید.

 3- اگر یکی از اعضای خانواده یا فامیل شما به سفر حج رفته، نام مکان‌هایی را که از آنها بازدید کرده است، بپرسید و بنویسید.

  • مسجدالنبی
  • مسجدالحرام و کعبه
  • قبرستان شریف بقیع
  • روضه شریفه

3- چند ویژگی اخلاقی پیامبر (ص) را بیان کنید.

  • هرگز خودشان را برتر از دیگران نمی‌دانستند.
  • به فقیران کمک می‌کردند.
  • با دوستان و مومنان مهربان بودند.
  • مانند مردم عادی زندگی می‌کردند و ساده زیست بودند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!