جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس ششم: منابع آب ایران/فعالیت صفحه 28

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 28

3- به تصویر زیر توجه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید.

با بارش برف و باران در مناطق کوهستانی و جاری شدن آن‌ها بر روی کوه‌ها و جویبارهایی به وجود می‌آیند. این جویبارها در قله و ارتفاعات کوه‌ به سمت کوهپایه حرکت کرده و در دامنه کوه به هم می‌پیوندند و رودها را تشکیل می‌دهند.

4- چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند؟

چون نواحی کوهستانی تامین کننده آب و خاک کشور هستند. شرایط مناسبی برای تولید برق دارند و شکل‌گیری روستا و رونق فعالیت‌های اقتصادی آن وابسته به کوهستان اطراف است.

5- کاربرگه‌ی شماره‌ی 4 را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره 4

تشکیل یک رود

الف ــ جای هریک از موارد زیر را بر روی تصویر با شماره مشخص کنید.

 

تصویر شامل: 

1-سرچشمه‌ی رود

2- جویبار

3- رود

4-دهانه رود

5- دریا

6- زمین‌های زراعی

7- دریاچه

8- روستا

 

 

 

ب ــ به نظر شما مردم روستا برای استفاده‌ی بهتر از آب چه کارهایی می‌توانند انجام دهند؟ به آن‌ها پیشنهاد بدهید.

در استفاده از آب رودها صرفه‌جویی کنند.

2 ـ از ریختن فاضلاب و سموم در رودخانه‌ها خودداری کنند.

3 ـ استفاده از آب رود را مدیریت کنند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!