جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هجدهم: سفر به کربلا (2)/فعالیت صفحه 94

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 94

1- کاربرگه‌ی شماره‌ی 16 را انجام دهید.

کاربرگه شماره 16

جنگ صفین

متن درس را مطالعه کنید و سپس ستون‌های خالی را کامل کنید.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!