جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هشتم: راه‌ها و حمل و نقل (1)/فعالیت صفحه 39

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 39

2- در کلاس درباره‌ی موارد زیر، گفت‌ و گو کنید.

به نظر شما کدامیک از وسایلی که تصویر آن‌ها را می‌بینید، برای سفرهای درون‌ شهری مناسب‌ترند؟

اتوبوس‌های تندرو و قطارهای شهری (مترو) یا تاکسی‌ها.

کدامیک از این وسایل، هوا را کمتر آلوده می‌کند؟

قطارهای شهری (مترو) آلودگی کمتری دارند.

با استفاده از کدامیک از آن‌ها، مشکل ترافیک کمتر می‌شود؟

با استفاده از قطارهای شهری (مترو) می‌توان مشکل ترافیک را حل کرد.

کدامیک کم‌هزینه‌تر است؟

هزینه قطارهای شهری (مترو) و اتوبوس‌های تندرو کمتر است.

تعداد کدامیک را بهتر است در آینده در جامعه افزایش دهیم؟ چرا؟

اتوبوس‌های تندرو و قطارهای شهری به دلیل کاهش حجم ترافیک و کم هزینه بودنشان بهتر است که در آینده در جامعه افزایش یابند.

3- کاربرگه‌ی شماره‌ی ٧ (رفت‌ و آمد به مدرسه) را انجام دهید.

1- از 15 نفر از دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه بپرسید که برای رفت و آمد به مدرسه از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنند.

ردیف  نام و نام خانوادگی پیاده دوچرخه اتوبوس قطار شهری (مترو) خودروی شخصی سرویس مدرسه تاکسی  سایر موارد
1 امید حسن‌زاده ×
2 عرفان جهانی ×
3 حسین علیزاده ×
4 رضا جلیلی ×
5 احسان احمدی ×
6 محمد عالی‌زاده ×
7 نیما میرزایی ×
8 آیدین بیرامزاده ×
9 حجت بابایی ×
10 مهرداد رضایی ×
11 مهران حاجی‌زاده ×
12 علی لک ×
13 سینا نجفیان ×
14 مهدی دانش ×
15 مرتضی شابویی ×
جمع 2 3 1 1 2 3 2 1

تعداد پاسخ‌های هر ستون را جمع بزنید. از این پرسش‌نامه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

بیش‌تر دانش‌آموزان از وسایل پرهزینه و ترافیک زا استفاده می‌کنند.

 

2- با توجه به نتایج پرسشنامه‌ی بالا، عددهای به‌دست آمده در هر ستون را در نمودار زیر ترسیم کنید.

نمودار طبق یافته های بالا رسم شده

 وسیله  :          پیاده       دوچرخه      اتوبوس     مترو      خودرو شخصی     سرویس         تاکسی

 

 

 

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 39

4- تصویر زیر، یک کارخانه‌ی کمپوت‌سازی را نشان می‌دهد. این کارخانه برای چه فعالیت‌هایی به راه‌ها و وسایل حمل و نقل نیاز دارد؟

حمل و نقل کارمندان و کارگران، حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه، حمل و نقل مواد تولید شده از کارخانه به شرکت‌ها یا مغازه‌ها

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!