آخرین خبرها

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هشتم: راه‌ها و حمل و نقل (1)/فعالیت صفحه 41

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 41

6- با پرس‌وجو از بزرگ‌ترها، چند نمونه از میوه‌ها یا سبزیجاتی را که در ناحیه‌ی شما تولید نمی‌شوند اما در بازار محل زندگی شما وجود دارند، نام ببرید.

انار، پرتقال، خرما، لیموشیرین و..

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!