جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس چهارم: من عضو گروه هستم/فعالیت صفحه 17

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 17

3ــ کدامیک از موارد زیر، «گروه» نیستند؟ چرا؟

  • دانش‌آموزانی که به یک اردو می‌روند: گروه هستند
  • افرادی که در یک فروشگاه بزرگ مشغول خریدند: گروه نیستند زیرا هر یک مشغول خرید وسیله‌های خود هستند و هیچ ارتباط و آشنایی با یکدیگر ندارند.
  • بیمارانی که در مطب یک پزشک منتظر نشسته‌اند: گروه نیستند چون فعالیت مشترکی ندارند و هر یک مشغول کار خود هستند.
  • دانش‌آموزانی که یک روزنامه‌ی دیواری تهیه می‌کنند: گروه هستند زیرا هر کدام از اعضا هدف مشترکی را دنبال می‌کنند.

4- شما علاوه بر کالس خودتان، عضو کدام گروه‌های دیگر مدرسه هستید؟ 

عضو شورا مدرسه، عضو گروه کتاب‌خوانی و سرود

5- آیا تاکنون در کار گروهی با مشکلاتی مواجه شده‌اید؟ اگر مواجه شده‌اید، مشکلات خود را چگونه حل کرده‌اید؟

بله زیرا در گروه امکان اختلاف سلیقه وجود دارد و ممکن است هرکسی سلیقه خود را در فعالیت اِعمال کند بنابراین اختلاف به وجود می‌آید و می‌توان این اختلاف‌ها را با گفت و گو و تعامل حل کرد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!