جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیستم: نشانه‌های ملی ما/فعالیت صفحه 92

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 92

1ــ در چه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا می‌برند؟ در این باره پرس‌وجو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

سرود ملی، مسابقات ورزشی، جشنواره‌ها، همایش‌ها و …

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!