جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس نهم: نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟/فعالیت صفحه 40

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 40

1ــ روی نقشه نام رودی را که تمدن ایلام در کنار آن به وجود آمده است، پیدا کنید.

رود کارون

 

2ــ تمدن ایلام در محدوده‌ی کدام استان امروزی ایران پدید آمده بود؟

استان خوزستان

 

3ــ آیا تمدن ایلام ویژگی‌هایی را که در شکل صفحه‌ی 37 آمده، داشته است؟ این ویژگی‌ها را بیان کنید.

بله، خط – حکومت و فرمانروا – داد و ستد – عقاید مذهبی – قانون تقسیم کار و مهارت در کارها و آثار هنری

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!