جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس پنجم: زندگی در شهر و روستا/فعالیت صفحه 22

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 22

1- با توجه به جدول بالا، پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران را به ترتیب بنویسید. (عدد جمعیت‌ها را بخوانید.)

تهران – مشهد – اصفهان – کرج – تبریز – شیراز – اهواز – قم

 

2ــ آیا می‌توانید چند نمونه از مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ را بگویید و برای حل آن‌ها پیشنهادهایی بدهید؟

مشکل: ترافیک

راه حل: عدم تستفاده از وسیله نقلیه شخصی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی

مشکل: آلودگی هوا

راه حل: استفاده از سوخت مناسب برای خودروها، انتقال کارخانجات از داخل شهر به بیرون شهر و …

مشکل: کمبود آب

راه حل: صرفه جویی در مصرف آب

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!