جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس پانزدهم: کوه‌ها و دشت‌های زیبا/فعالیت صفحه 70

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 70

1- روی نقشه، دو قله‌ مهم رشته کوه البرز و دو قله مهم رشته کوه زاگرس را نشان دهید و نام ببرید.

2ــ رشته‌کوه‌ها، دشت‌های وسیع و جلگه‌های ایران را نشان دهید.

نقشه ایران که در آن: جلگه گرگان. جلگه مازندران . جلگه گیلان. جلگه مغان. جلگه خوزستان. کوه دماوند. علم کوه . دشت مغان. زردکوه. کوه دنا.

دور نوشته هایشان خط کشیده شده است، جلگه ها با رنگ آبی و کوه ها با رنگ قرمز

 

 

3ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی ١٠ (ناهمواری‌های ایران) را در کلاس کامل کنید و نام قله‌ها، دشت‌ها، رشته‌کوه‌ها و جلگه‌های مهم ایران را روی نقشه بنویسید.

کاربرگه شماره 10

1ــ رشته کوه‌ها را با مداد قهوه‌ای و دریاها را با مداد آبی رنگ کنید. نام دریاها را بنویسید.

2ــ روی نقشه، نام رشته کوه البرز و زاگرس و قله‌های دماوند، دنا، زردکوه، علم‌کوه را بنویسید.

 

تصویر نقشه ایران به صورت سفیدکه تصویر کوه ها کشیده شده است و کوه دماوند، علم کوه، رشته کوه البرز، رشته کوه زاگرس، کوه دنا، زردکوه درآن مشخص شده است.

 

 

3ــ نام جلگه‌های مهم ایران را در جای خالی بنویسید و جلگه‌های جنوبی ایران را با مداد سبز رنگ‌آمیزی کنید. 

 

تصویر نقشه ایران که در آن: جلگه گیلان سمت چپ بالا(شمال)، جلگه مازندران تقریباً وسط در قسمت بالا(شمال)، جلگه گرگان سمت راست بالا (شمال)، جلگه خوزستان سمت تقریباً جنوب غربی آمده است

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!