جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس چهاردهم: سفری به شهر باستانی کرمانشاه/به کار ببندیم صفحه 64

مطالعات اجتماعی چهارم: به کار ببندیم صفحه 64

1ــ اگر گردشگران به شهر یا محل زندگی شما بیایند، چه سوغاتی‌هایی را به آنها پیشنهاد می‌کنید تا بخرند. پرس‌وجو کنید و بنویسید.

تخمه آفتابگردان – عسل – گل محمدی – گلاب – آلبالو

 

2ــ به‌طور گروهی، همفکری کنید و چند توصیه‌ی خود را به گردشگرانی که از یک منطقه‌ی تاریخی بازدید می‌کنند، بنویسید.

گردشگران محترم لطفا به این نکات توجه فرمایید.

1ــ مراقب باشند که آسیبی به مناطق تاریخی وارد نشود و نظافت مکان را رعایت کنند.
2ــ از مناطق عکاسی کنند و با بقیه به اشتراک بگذارند.
3ــ بعد از بازدید از مناطق تجربه خود را به دیگران انتقال دهند.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!