آخرین خبرها

جواب تمرین نگارش ششم|درس ششم:ای وطن|صفحه43

صفحه43

2-جمله های زیر را با استفاده از واژه های درس،کامل کنید.

ای وطن دوستت دارم؛ چون مانند سرودی صادقانه از اعماق وجودم شنیده می شوی. دوستت دارم؛زیرا مانند کوه در برابر غصّه ها استواری.قهرمان قصّه ها همچو خوش ترین یادها در دل ها،جاودانه خواهد بود.نم نم باران بهاری و بوی عطر گل ها،یادآور اشعار زیبای حافظ است.دوستت دارم و با آواز بلندی نگهبان بلندی های خاک پاکت هستم.

3-در عبارات و ابیات زیر منادا و حرف ندا را مشخص کنید. 

عبارات و مصراع ها نشانه ی ندا منادا
ای وطن،همچو باران بهاری ای وطن
سعدیا،مرد نکونام،نمیرد هرگز ا سعدی
یا رب،نکن از لطف،پریشان ما را یا رب
خدای کعبه،ای یکتا ø+ای خدای کعبه/یکتا

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!