جواب تمرین نگارش پنجم|درس هفدهم:کار و تلاش|صفحه 95

صفحه95و96

3-براي واژه های داخل جدول،پرسش هاي مناسب بنويسيد.

1-آفریننده ی تمام کائنات

2-مترادف مشهور

3- کسی که به ما علم می آموزد.

4- …… کشیدن بسیار سخت است.

5- ما باید از خدا بابت نعمت های فراوانش …….. باشیم.

6-جایی که کوه فراوان دارد.

7-مأیوس نشده

8-کسی که صبور است.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!