جواب تمرین نگارش چهارم|درس اول:آفریدگار زیبایی|صفحه9

صفحه9

3-چیزهایی را که در تصویر می بینید طبقه بندی کنید و نمودار آن را بکشید.

حشره
زنبور عسل پروانه کفشدوزک
نوشت افزار
مداد تراش پاک کن
وسیله نقلیه
اتوبوس هواپیما ماشین

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!