جواب تمرین نگارش چهارم|درس پانزدهم:شیر و موش|صفحه92

صفحه92

متن زير را بخوانيد و جاهای خالی را با يکی از این كلمه ها پر کنید. توجه داشته باشيد كه برخی از اين كلمه ها، معنای يكسانی دارند و تكراری هستند.

ابتدا-نخست-اوّل

بعد-دوّم

بعد-سپس

آخر

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!