جواب تمرین نگارش چهارم|درس پانزدهم:شیر و موش|صفحه90

صفحه90

2-در هر رديف يک كلمه با بقيه فرق دارد؛آن را بنويسيد.

صید،صیّاد،خلاص

متغیّر،مغفرت،تغییر

حاصل،حول،محصول

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!