جواب تمرین نگارش چهارم|درس پانزدهم:شیر و موش|صفحه87

نگارش چهارم صفحه87

1-هر گروه از کلمه های زیر را به طور مناسب ترکیب کنید و در جدول قرار دهید.

ترکیب با «ـِ»

موشِ بازیگوش

شاهِ وحوش

روزِ دگر

ترکیب با«یِ»

پنجه ی صیّاد

کلّه ی موش

بیشه ی خفته

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!