جواب تمرین نگارش چهارم|درس چهاردهم:ادب از که آموختی؟|صفحه85

صفحه85و86

به بند مقدّمه توجه كنيد كه چگونه خواننده را وارد فضاي متن مي كند.سپس موضوع
بندهاي دوم تا چهارم را بنويسيد.

بند دوم:

لانه سازی،تخم گذاری و نحوه مراقبت از پرستوهای تازه بدنیا آمده

بند سوم:

مشکلات پرستوها در فصل پاییز

بند چهارم:

خطرات کوچ پرستوها

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!