جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس هفدهم: دانش‌آموز نمونه/برایم بگو صفحه 107

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 107

آیا شما با نظر هدی موافقید؟

بله موافقم؛ چون یکی از ویژگی‌های دانش‌آموز خوب این است که برنامه‌ریزی کند و همه چیز را به نوبه خود و در وقت خود انجام دهد به طوری که برای همه فعالیت‌های خود وقت کافی داشته باشد هم تفریح هم درس هم نظافت و ..

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!