جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس پنجم: شتربان با ایمان/بررسی کنید صفحه 35

هدیه‌های آسمان ششم: بررسی کنید صفحه 35

هر آیه به کدام یک از این دو مفهوم اشاره می‌کند؟

سوره شوری آیه 23: تولّی

سوره آل عمران آیه 28: تبرّی

سوره آل عمران آیه 31: تولّی

سوره حجرات آیه 10: تولّی

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!