جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس پنجم: شتربان با ایمان/تدبّر کنیم صفحه 33

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 33

درباره پیام آیه‌ای که خواندید با دوستانتان گفت و گو کنید.

ای آیه اشاره به موضوع «تبرّی» دارد که به این معنی است که از دشمنان خدا باید بیزاری جست و در مقابل دشمنان خدا ایستاد حتی اگر نزدیک‌ترین فرد به ما باشد.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!