جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس پنجم: شتربان با ایمان/ایستگاه فکر تحقیق کنید باخانواده صفحه 36

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 36

امام حسین (علیه السّلام) چه ویژگی‌هایی داشتند؟

با ایمان، شجاع، فداکار، مهربان، مصمم به نماز اول وقت و ..

یزید چه ویژگی‌هایی داشت؟

بد رفتار، اهل ایمان و تقوا نبود، اهل کارهای ناپسند و زشت، فساد اخلاقی

چرا امام حسین (علیه السّلام) فرمودند: «هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند»؟

چون یزید فردی فاسد و بی ایمان بود می‌خواست دین اسلام را ریشه‌کن کند و باعث نابودی دین اسلام شود.

 

هدیه‌های آسمان ششم: تحقیق کنید 36

چه حادثه‌ای موجب شد روز 13 آبان را روز «دانش‌آموز» بنامند؟ این حادثه با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟

به شهادت رسیدن تعدادی از دانش آموزان توسط رژیم شاهنشاهی در روز 13 آبان 

این حادثه مانند متن درس به تبرّی یعنی دشمنی با دشمنان خدا و اهل بیت اشاره دارد.

 

هدیه‌های آسمان ششم: باخانواده صفحه 36

در کدام یک از مراسم اسلامی به موضوع «تبرّی» بسیار اهمیت داده شده است؟

مراسم حج

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!