جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس هفدهم: دانش‌آموز نمونه/بررسی کنید صفحه 111

هدیه‌های آسمان ششم: بررسی کنید صفحه 111

هر یک از مطالب زیر به کدامیک از ویژگیهای یک دانش‌آموز نمونه ارتباط دارد؟

سخن رسول خدا (ص): پرسش کردن درصورت ندانستن

سخن امام سجاد (ع): قدردان و مودب بودن نسبت به استاد

سخن امام خمینی (ره): خوش اخلاق و مهربان بودن

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!