جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس هفدهم: دانش‌آموز نمونه/ایستگاه فکر صفحه 112

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 112

این شعر با کدامیک از ویژگی‌های دانش‌آموز نمونه ارتباط دارد؟

فرصت شناسی و شناخت به موقع موقعیت‌ها

حالا با مشورت دوستانتان، جاهای خالی را کامل کنید.

نتیجه استفاده درست از فرصت‌ها:

  1. صرفه جویی در وقت، زمان و انرژی
  2. موفقیت در اهداف
  3. شادی و رضایت خود و دیگران

نتیجه استفاده نادرست از فرصت‌‌ها:

  1. به هدر رفتن زمان و انرژی 
  2. شکست خوردن و از دست دادن موقعیت‌ها
  3. ناراحتی و نارضایتی خود و دیگران

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن ششم/صفحه 2

error: Content is protected !!