جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس دوم: تنها او/صفحه 18

هدیه‌های آسمان پنجم: ببین و بگو صفحه 18

این تصویر، شما را یاد کدام ضرب المثل می‌اندازد؟

آشپز که دو تا شد آش شور میشه یا بی نمک.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: بگرد و پیدا کن صفحه 18

در کدام بخش از اذان و نماز، یکتایی خداوند را به زبان می‌آوریم؟ عبارت آن را بگویید و معنای آن را بنویسید.

اذان ⇐ اَشهَد اَن لا اله اِلا الله ⇐ شهادت می‌دهم خدایی جز الله نیست.

سوره توحید ⇐ قُل هوَ الله اَحَد ⇐ بگو او خدایی است یکتا.

تشهّد ⇐ اَشهَد اَن لا اله اِلا الله ⇐ شهادت می‌دهم خدایی جز الله نیست.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!