جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس دوم: تنها او/صفحه 17

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه خلاقیت صفحه 17

یکی از این موارد را به‌صورت نمایش خلّاق در کلاس بازی کنید؛ در هر کدام چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر یک تیمی یا یک لشکری دو سرمربّی یا فرمانده داشته باشد ممکن است در مسئله‌ای این دو مربی یا فرمانده نظر متفاوتی داشته باشند و این باعث هرج و مرج در گروه یا لشکر شود.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!