جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس هفتم: رنگین کمان جمعه/صفحه 52

هدیه‌های آسمان پنجم: کامل کنید صفحه 52

با کمک معلّم خود، شکل خواندن نماز جمعه را کامل کنید:

نماز جمعه، دو رکعت است. به کسی که نماز جمعه را برای مردم می‌خواند، امام جمعه می‌گویند. امام جمعه ابتدا دو خطبه می‌خواند و سپس همه برای خواندن نماز آماده می‌شویم. در رکعت اول، نیّت می‌کنیم و بعد از امام جمعه تکبیرةالحرام می‌گوییم؛ یعنی می‌گوییم: الله اکبر

سپس امام جمعه، حمد و سوره را می‌خواند و ما ساکت هستیم و به آن گوش می‌دهیم. آنگاه امام، دست‌ها را برای قنوت به آسمان بلند می‌کند و دعا می‌کند. ما نیز دست‌ها را به آسمان بلند می‌کنیم و دعا می‌کنیم. سپس رکوع و دو سجده را انجام می‌دهیم.

در رکعت دوم نیز امام جمعه، حمد و سوره را می‌خواند و ما ساکت هستیم. بعد امام جمعه به رکوع می‌رود و ما نیز به رکوع می‌رویم. 

امام جمعه بعد از رکوع می‌ایستد؛ دستها را برای قنوت بالا می‌آورد و قنوت را می‌خواند و دعا می‌کند. ما نیز قنوت می‌گیریم و دعا می‌کنیم.

امام جمعه بعد از قنوت بالافاصله به سجده می‌رود و ما نیز به سجده می‌رویم.

بعد از دو سجده می‌نشینیم و ذکر تشهّد و سلام را همراه با امام جمعه می‌خوانیم.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!