جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس هفتم: رنگین کمان جمعه/صفحه 53

هدیه‌های آسمان پنجم: بررسی کنید صفحه 53

باتوجه به آن‌چه خواندید، چه تفاوتی میان نماز جمعه و یک نماز دو رکعتی هست؟

در نماز جمعه:

دو خطبه و سخنرانی دارد.

در پایان رکعت دوم، ابتدا به رکوع می‌رویم و سپس قنوت می‌خوانیم.

در یک نماز دو رکعتی:

یک قنوت می‌خوانیم

در پایان رکعت اول به رکوع می‌رویم و قنوت نمی‌خوانیم.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!