جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس هفدهم: اینها و آنها/صفحه 127

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 127

این ضرب المثل را بخوانید: «هرچه کنی به خود کنی؛ گر همه نیک و بد کنی»

چه ارتباطی میان این ضرب المثل و درس «اینها و آنها» وجود دارد؟

یعنی هرکس در دنیا کار خوبی انجام دهد این کار خوب در آخرت به او باز می‌گردد و اگر در دنیا کار بدی انجام دهد این کار بد در آخرت به او باز می‌گردد.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!