جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس پنجم: گل صد برگ/صفحه 35

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 35

این آیه را بخوانید، پس از شنیدن آیه، چه می‌کنید؟

بعد از شنیدن نام پیامبر (ص) (حضرت محمّد) صلوات می‌فرستیم.

به نظر شما چگونه می‌توانیم به این آیه عمل کنیم؟

  • بر پیامبر و خاندانش سلام و درود فرستیم.
  • از دستورات و فرمایشات ایشان پیروی کنیم.
  • در زندگی و کارهایمان ایشان را سرمشق و الگوی خود قرار دهیم.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!