جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس پنجم: گل صد برگ/صفحه 41

هدیه‌های آسمان پنجم: کامل کنید صفحه 41

کدام یک از موارد، ویژگی‌های یک انسان خوب است؟ آن‌ها را رنگ آمیزی کنید و کلمه‌ای را که می‌بینید در جای حالی بنویسید.

قهر نکردن، احترام به بزرگان، نماز خواندن، وفای به عهد، آشتی دادن دیگران، مسخره نکردن، سلام کردن، سکوت به هنگام صحبت کردن دیگران، قرآن خواندن، خوشبو و مرتب بودن، کمک به دیگران، گذشت از خطای دیگران، توکّل، تشکّر کردن، مطالعه و خواندن کتاب‌های آموزنده

آفرین بر بچه‌های مسلمان پیرو حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله. 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!