جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس چهاردهم: بزرگ مرد تاریخ/صفحه 105

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه فکر صفحه 105

باتوجه به این سخن از مقام معظم رهبری، چرا مردم رهبری امام خمینی (رحمه الله علیه) را پذیرفتند؟

  • عالمی بزرگ و شجاع بودند.
  • در برابر ظلم و ستم ایستادگی می‌کردند.
  • قرآن می‌خواندند.
  • به دستورات اسلام توجه داشتند و مردم را به آن سفارش می‌کردند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!