جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس چهاردهم: بزرگ مرد تاریخ/صفحه 102

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 102

این آیه را بخوانید، این آیه به کدام ویژگی امام خمینی (رحمه الله علیه) اشاره می‌کند؟ در این باره با دوستانتان گفت و گو کنید.

وابسته نبودن به قدرت‌های جهان و ایستادگی در برابر ظلم و ستم و مبارزه با آن‌ها

 

هدیه‌های آسمان پنجم: ببین و بگو صفحه 102

چه ارتباطی میان تصویر و جمله‌ی امام درباره‌ی اسرائیل وجود دارد؟

رژیم صهیونیستی یا همان اسرائیل به مظلومان جهان به ویژه فلسطین ستم می‌کند و مردم بی دفاع و بی گناه آن‌ها را می‌کشد. به همین دلیل امام خمینی (رحمه الله علیه) فرمودند که اسرائیل باید نابود شود و جلوی ظالم و ستمگر باید ایستاد.

 

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!