جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس چهاردهم: بزرگ مرد تاریخ/صفحه 107

هدیه‌های آسمان پنجم: باخانواده صفحه 107

با کمک اعضای خانواده و مطالبی که در این درس از زندگی امام خمینی (رحمه الله علیه) یاد گرفتید، ایشان را در چند جمله توصیف کنید.

امام خمینی (رحمه الله علیه) رهبری بزرگ و شجاع بودند. ایشان توجه ویژه و خاصی به دستورات اسلام داشتند و تلاش می‌کردند مردم نیز به آن عمل کنند. ایشان قرآن زیاد می‌خواندند و به نماز اول وقت بسیار حساس بودند. همه مردم جهان را به مبارزه با ستم و ظلم دعوت می‌کردند. ایشان عزت و آزادی و آزادگی را برای مردم و ملت ایران به ارمغان آوردند.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!