جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس اول: دانه‌ای که نمی‌خواست بروید!/ایستگاه فکر صفحه 11

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 11

این جانوران را درنظر بگیرید. خداوند برای برطرف کردن هر یک از نیازهای آن‌ها چه راه‌هایی قرار داده‌ است؟

نام جانور  /   نیازها محلّ زندگی غذا حرکت پوشش
طوطی جنگل دانه پرواز کردن پر
اسب دشت و صحرا علف راه رفتن مو
خرس قطبی قطب شمال ماهی راه رفتن مو
ماهی دریا موجودات ریز دریا و گیاهان شنا کردن پولک

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!