جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس اول: دانه‌ای که نمی‌خواست بروید!/برایم بگو و بررسی کنید صفحه 10

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 10

دانه‌ها برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارند؟

گرما،نور،آب‌ و هوا

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 10

در کتاب علوم سال گذشته خواندیم که بدن انسان برای رشد به چهار گروه موادّ غذایی نیاز دارد. خداوند نیازهای نوزاد را به این چهارگروه موادّ غذایی چگونه برطرف می‌کند؟

همه این چهارگروه موادّ غذایی را در شیر مادر قرار داده تا نوزاد با خوردن آن به رشد کافی برسد.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!