جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس دوم: کودکی بر آب/گفت و گو کنید صفحه 19

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کنید صفحه 19

خدای مهربان، همیشه و همه‌جا پشتیبان انسان‌های خوب است. به نظر شما در داستان «کودکی بر آب» کدام بخش‌ها به پشتیبانی خدا از انسان‌های خوب اشاره می‌کند؟

آن‌ قسمت از داستان که مادر کودک، کودک را به آب سپرد و کودک به ساحل رسید و فرعون و آسیه آن را به فرزندی قبول کردند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!