جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس دوم: کودکی بر آب/برایم بگو و بگرد و پیدا کن صفحه 18

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 18

خلاصه داستان «کودکی بر آب» را از زبان یکی از این شخصیت‌ها تعریف کنید.

خواهر موسی _ علیه السّلام _: فرعون پادشاه مصر خواب دید که حکومتش با به‌دنیا آمدن کودکی به خطر می‌افتد. دستور داد از آن پس هر کودکی که به‌دنیا می آمد را بکشند. در آن زمان برادرم موسی به‌دنیا آمد. مادرم برای این‌که موسی نجات یابد داخل صندوقی گذاشت و آن را به آب سپرد و از من خواست که به دنبال آن بروم. آب صندوق را به ساحل نیل برد. همزمان با آن فرعون و همسرش آسیه در ساحل قدم می‌زدند که با دیدن صندوق به سمت آن آمده و آن را باز کردند. آسیه از فرعون خواست تا آن بچه را نکشد و به فرزندی قبول کند. به اذن خداوند مادرم دایه موسی، برادرم، شد و به همین ترتیب موسی نجات یافت.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بگرد و پیدا کن صفحه 18

متن زیر را بخوانید.

باتوجه به درس و متن صفحه قبل مشخص کنید هرکدام از مطالب قسمت «الف» با کدام مطلب قسمت «ب» ارتباط دارد.

الف: شیر نخوردن کودک از زنان شهر                            ب: خواست و اراده خدا

الف: به آب انداختن کودک                                          ب: امید مادر به لطف خدا

الف: دستور فرعون برای از بین بردن نوزادان پسر             ب: نگرانی از به خطر افتادن حکومت

الف: ایستادگی آسیه در برابر فرعون                            ب: مبارزه با ستم حتّی در کاخ فرعون و در مقابل همسر

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!