آخرین خبرها

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس دهم: روشن‌ترین شب/با خانواده صفحه 75

هدیه‌های آسمان چهارم: با خانواده صفحه 75

آخرین پیامبر خدا: محمّد 

آخرین دین خدا: اسلام

آخرین کتاب آسمانی: قرآن

اولین سوره‌ای که نازل شد: علق

اولین زنی که به پیامبر (ص) ایمان آورد: خدیجه (س) 

اولین مردی که به پیامبر (ص) ایمان آورد: علی (ع)

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!