آخرین خبرها

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس دهم: روشن‌ترین شب/برایم بگو صفحه 71

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 71

چرا این درس، «روشن‌ترین شب» نام گرفته است؟

چون پیامبر در شب به پیامبری مبعوث شد و با آوردن قرآن دنیا را روشن کرد.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!