جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس ششم: حرمی با دو گنبد/برایم بگو صفحه 46

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 46

امام موسی کاظم _ علیه السّلام _ چندمین امام است؟ آیا مطلبی درباره ایشان شنیده‌اید یا خاطره‌ای از زیارت ایشان دارید؟

امام موسی کاظم _ علیه السّلام _ امام هفتم شیعیان است پدر ایشان امام جعفر صادق _ علیه السّلام _ است. نام ایشان را بخاطر داشتن صفت فرو برنده خشم کاظم نهادند و ایشان در زمان حکومت حاکمان عباسی زندگی می‌کردند که هارون الرّشید ایشان را چهارده سال به زندان انداختند با این حال ایشان در زندان هم به مردم دوره خود کمک می‌کردند و در کارهایی که به یاری ایشان نیاز داشتند یاری می‌کردند و سرانجام در زندان هارون الرّشید به شهادت رسید.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!