آخرین خبرها

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس نوزدهم: خدا جون از تو ممنونم/تدبّر کنیم صفحه 125

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 125

هر یک از این چهره‌ها نشان دهنده‌ی چه احساسی هستند؟ باتوجه به آن‌ها، ترجمه‌ی آیات را کامل کنید.

روز قیامت روزی است که:

برخی چهره‌ها، شاد هستند.

و برخی چهره‌ها، غمگین هستند.

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!