جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هشتم: دیدار دوست/کامل کنید صفحه 59

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 59

واژه‌های مناسب را در گلبرگ‌ها بنویسید.

نام: امام رضا _ علیه السّلام _

نام فرزند: امام جواد _ علیه السّلام _

نام خواهر: معصومه

محل تولد: مدینه

نام برادر: شاهچراغ

حرم: مشهد

نام پدر: امام کاظم

چندمین امام: هشتم

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!