جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هفتم: نماز در کوهستان/کامل کنید و بررسی کنید صفحه 53

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 53

در چه مواردی می‌توانیم تیمّم کنیم؟

آب نباشد.                        استفاده از آب ضرر داشته باشد.                        وقت نباشد.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 53

تیمّم بر کدام یک از این‌ها صحیح است؟

تصویر سمت راست ردیف اول، تصویر سمت چپ ردیف اول، تصویر سمت چپ ردیف دوم

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!