آخرین خبرها

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هجدهم: چشمان همیشه باز/ببین و بگو و کامل کنید صفحه 120

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 120

میان آیه‌ای که خواندیم و این تصویر چه ارتباطی می‌بینید؟

تمام کارهای خوب و بد ما همگی توسط فرشتگان خدا ثبت می‌شوند و خدا هر پنهان و آشکاری را می‌داند. پس فکر نکنیم اگر جایی خلوت کار بد یا خوبی انجام دادیم کسی نمی‌بیند چرا که خدا به هرچیزی داناست.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 120

برای کامل کردن ترجمه‌ی آیه‌ی 6 سوره زلزال، از خانه سبز شروع کنید و به خانه‌ی قرمز برسید.

در این روز مردم گروه گروه می‌آیند تا نتیجه کارشان را ببینند تا هرکس ذره‌ای کار خوب انجام داده‌است، نتیجه آن را ببیند و هرکس ذرّه‌ای کار زشت انجام داده‌است،نتیجه‌س آن را ببیند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!