جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هشتم: دیدار دوست/دعا کنیم صفحه 62

هدیه‌های آسمان چهارم: دعا کنیم صفحه 62

یا علیّ بن موسی الرّضا!

ای کسی که از بندگان خوب خدا هستی؛ از تو می‌خواهم برایم دعا کنی که

تا جایی که می‌توانم گناهی انجام ندهم

همیشه خداوند از من راضی باشد

باعث افتخار پدر و مادرم باشم

در درس و تحصیل موفق باشم

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!